Servicii de operator R.S.V.T.I. în domeniul I.S.C.I.R. :

  • identificarea instalaţiilor /echipamentelor din domeniul ISCIR ale deţinătorului;
  • efectuarea demersurilor necesare în vederea autorizării funcţionării instalaţiilor /echipamentelor pentru care autorizarea funcţionării se face de către ISCIR, potrivit prescripţiilor tehnice aplicabile;
  • înregistrarea tuturor echipamentelor /instalaţiilor deţinătorului, supuse autorizării ISCIR;
  • admiterea funcţionării instalaţiilor /echipamentelor, care se face de către operatorul RSVTI (transpalete, macarale sub 1t, recipiente sub presiune cu volum mic etc.);
  • efectuarea demersurilor necesare în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele /instalaţiile pentru care prescripţiile tehnice solicită acest lucru;
  • instruirea şi examinarea anuală a personalului de deservire (stivuitorist, macaragiu, fochist, liftier etc.), atât cel autorizat de către ISCIR, cât şi cel instruit intern (manipulant, operator compresor, legător de sarcină);
  • pregătirea instalaţiilor /echipamentelor pentru verificări tehnice oficiale şi participarea la efectuarea acestora;
  • participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele /instalaţiile ISCIR pe care le are în evidenţă.
...

Persoană de contact: Cătălin Crişan Telefon:0257-254083 e-mail: catalin.crisan@promun.ro

...