Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Serviciu extern de prevenire şi protecţie abilitat. Desfăşurăm toate activităţile de prevenire şi protecţie enumerate la art.15 în Normele de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006 a aprobate prin H.G.1425/2006, dintre care amintim:

 • Evaluarea riscurilor
 • Elaborarea planului de prevenire şi protecţie;
 • Cercetarea accidentelor de muncă urmate de incapacitate temporară de muncă;
 • Instruirea introductiv generală la angajare, în cabinete moderne, special amenajate şi dotate în acest scop;
 • Elaborarea tematicilor şi a programelor pentru toate fazele de instruire;
 • Elaborarea atribuţiilor de serviciu în domeniul securităţii muncii pentru a fi incluse în fişa postului;
 • Alcătuirea dosarului de organizare a activităţilor de prevenire şi protecţie.

Alte activităţi:

 • Verificarea periodică a echipamentelor şi instalaţiilor electrice;
 • Măsurarea prizelor de pământ;
 • Audit de conformitate cu legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Consultanţă la implementarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu cerinţele standardului OHSAS 18001/2007
 • Audit intern pentru sistemul de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Aprovizionarea echipamentelor individuale de protecţie necesare clienţilor;
 • Asigurarea din producţie proprie de afişe, imprimate şi alte materiale pentru instruirea şi informarea lucrătorilor;
 • Gestionarea fişelor de instruire individuală;

,,,

Persoană de contact: Cătălin Crişan
Telefon: 0257-254083
e-mail: catalin.crisan@promun.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.