Oferim următoarele servicii:
 • Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii)
 • Servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI+protecţie civilă)
 • Servicii în domeniul ISCIR (RSVTI)
 • Servicii de formare profesională continuă
 • Editură
 • Tipografie
  Alte servicii
 • Resurse umane
 • Elaborarea contractului colectiv de muncă.
 • Elaborarea regulamentului intern.
 • Elaborarea fişelor de post.
 • Organizarea de activităţi de team building.
Psihologie
 • Testarea aptitudinilor psihoprofesionale la angajare.
 • Controale psihologice periodice.
Asigurarea cu materiale de prevenire şi protecţie

Servicii în pregătire
 • centru medical de medicina muncii
 • o publicaţie lunară de specialitate în domeniile noastre de activitate;
 • testarea conduitei personalului;
 • inventarierea patrimoniului;