Oferim următoarele servicii:

Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii)
Servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI+protecţie civilă)
Servicii în domeniul ISCIR (RSVTI)
Servicii de formare profesională continuă
Editură
Tipografie
Alte servicii
+Resurse umane
• Elaborarea contractului colectiv de muncă.
• Elaborarea regulamentului intern.
• Elaborarea fişelor de post.
• Organizarea de activităţi de team building.
+Psihologie
• Testarea aptitudinilor psihoprofesionale la angajare.
• Controale psihologice periodice.
Asigurarea cu materiale de prevenire şi protecţie
Servicii în pregătire
• centru medical de medicina muncii
• o publicaţie lunară de specialitate în domeniile noastre de activitate;
• testarea conduitei personalului;
• inventarierea patrimoniului;