Oferim următoarele servicii: Servicii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (protecţia muncii) Servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă (PSI+protecţie civilă) Servicii în domeniul ISCIR (RSVTI) Servicii de formare profesională continuă Editură Tipografie Alte servicii +Resurse umane • Elaborarea contractului colectiv de muncă. • Elaborarea regulamentului intern. • Elaborarea fişelor de post. • Organizarea de activităţi de team building. +Psihologie • Testarea aptitudinilor psihoprofesionale la angajare. • Controale psihologice periodice. Asigurarea cu materiale de prevenire şi protecţie Servicii în pregătire • centru medical de medicina muncii • o publicaţie lunară de specialitate în domeniile noastre de activitate; • testarea conduitei personalului; • inventarierea patrimoniului;