Confidentialitatea si neconcurenta 

Politica de confidentialitate si neconcurenta

Informatii confidentiale

Dvs va obligati sa pastrati confidentialitatea si sa nu utilizati in folos propriu sau in folosul unor teri informatiile confidentiale ale SC Promun Servicii SRL. Asa cum este folosit aici, „Informatii confidentiale” inseamna toate informatiile tehnice si non-tehnice furnizate de Companie, inclusiv, dar fara a se limita la: date sau alte informatii de proprietate referitoare la produse, inventii, planuri, metode, procese, know-how, lucrari de dezvoltare sau experimentale, programe de calculator, baze de date, liste de clienti (inclusiv numele, obiceiurile sau practicile de cumparare ale oricaror clienti), numele vanzatorilor sau furnizorilor, metode de marketing, rapoarte, analize, planuri de afaceri, informatii financiare, informații statistice sau orice alt subiect care se refera la orice activitate a Companiei sau a oricaror clienti, consultanti sau licentiati ai acesteia, care este dezvaluit destinatarului in conformitate cu termenii acestei clauze.

Neconcurenta

Pe durata prezentului acord, dvs va luati angajamentul ca nu veti reprezenta, nu veti furniza servicii sau nu va veti angaja in nici un alt mod orice alta afacere de natura similara afacerii Promun fara acordul scris al SC Promun Servicii SRL.

Dvs garantati ca in timpul prezentului acord nu veti intra direct sau indirect in concurenta cu activitatea Promun. De asemenea, dvs nu veti desfasura direct sau indirect, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, activitati similare sau identice cu cele ale SC Promun Servicii SRL.

 

SC Promun Servicii SRL 

Str. Unirii, nr.5, Arad, Romania

Telefon: 0744 498 275