Acceptati provocarea noastră !

Securitate şi sănătate în muncă (protecţia muncii), situaţii de urgenţă (PSI +Protecţie civilă), protecţia mediului, ISCIR (RSVTI), editură şi tipografie sunt domenii în care Societatea...