Sediu Promun

Acceptati provocarea noastră !

Securitate şi sănătate în muncă (protecţia muncii), situaţii de urgenţă (PSI +Protecţie civilă), protecţia mediului, ISCIR (RSVTI), editură şi tipografie sunt domenii în care Societatea comercială Promun SRL Arad prestează servicii pentru angajatorii care desfăşoară activităţi în judeţul Arad, dar nu numai.

În ciuda faptului că editura şi tipografia sunt relativ noi pe piaţă, seriozitatea şi promptitudinea cu care ne onorăm contractele ne-au ajutat să ne păstrăm partenerii afaceri şi să câştigăm alţii noi. Deschiderea spre nou, politica de a negocia contractele şi termenii acestora cât mai aproape de aşteptările clienţilor şi managementul eficient al activităţilor noastre, ne transformă în parteneri de afacere ideali.