Servicii în domeniul situaţiilor de urgenţă(PSI+protecţie civilă) :

  • Elaborarea dosarului cu documentele specifice activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.
  • Organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, conform legislaţiei în vigoare.
  • Planificarea activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
  • Controlul respectării măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
  • Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă.
  • Investigarea contextului producerii incendiilor.
  • Aprovizionarea echipamentelor de protecţie şi a mijloacelor de stingere a incendiilor de primă intervenţie necesare clienţilor.
  • Asigurarea - din producţia proprie - de afişe, imprimate şi alte materiale pentru instruirea şi informarea lucrătorilor.
  • Gestionarea fişelor individuale de instructaj.
  • Evaluarea riscului de incendiu

...

Persoană de contact: Cătălin Crişan Telefon: 0257-254083 e-mail: catalin.crisan@promun.ro